Komatsu Lab Chuo University

Members

Staff
Prof. Teruyuki KomatsuMore
Assist. Prof. Yoshitsugu MoritaMore
Students
D3 Ryosuke Funaki
M2 Wataru Okamoto
 Sho Sakata
 Natsuho Sugai
 Daiki Takahashi
 Tomomi Hasegawa
M1 Chihiro Endo
 Asuka Saito
 Keigo Naito
 Tastuhiko Hamano
 Yuuki Hiwatashi
B4 Shiori Igarashi
 Yusuke Umamichi
 Mizuki Umebara
 Sawana Okutsu
 Remi Sawaguchi
 Yuki Shindo
 Ryoya Takada
 Mai Hasegawa
 Kohei Murayama